S*Elegant Angel's

Chimay Beastieboy och Dixieland delight. Tre exempel på avkommor från olika kullar som vi haft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal besökare hittills: [counter]

Sverakdiplomerad uppfödare

2013-06-20 

Planer

2014-05-11

Som det ser ut nu planerar vi att låta Chimay träffa en dansk vacker hane nästa gång hon löper.

 

När Helvetica är tillräckligt gammal planerar vi att låta henne träffa vår hane Apollon.

Utställningsnytt!

2013-10-05

Hoppas vi deltaga på kattuställningen i Ljungbyhed.

Elegant angel's registrerades som stamnamn hösten 2007. Intresset och innehavet av siameser sträcker sig däremot betydligt längre tillbaka än så. Johan är uppvuxen tillsammans med siameser och kategori 4 och vi i vår familj har haft siames sedan 2001.

Uppfödningen är belägen ute på landsbygden i hjärtat av södra Sverige, mitt i Skåne, mellan Höör och Klippan och bedrivs givetvis i hemmiljö där katterna får röra sig fritt i hemmet.

I vår avel prioterar vi:

- Hälsa (fysisk och psykisk)

- Humör (sociala och framåt)

- Harmoni (proportionalitet och rasstandard)